La Gent dels Barris tenim alguna cosa a dir: Volem un Ajuntament que s’encarregui dels nostres problemes (talls de llum, seguretat en les nostres cases, incendis, voreres transitables, generació de llocs de treball, amos incívics de gossos , etc.). Volem un Ajuntament que s’ocupi del que ens preocupa sense les interferències dels partits polítics de Barcelona.